16gb ddr5 - Ziczac Computer
error: Nội dung không sao chép được !!