CPU - Trang 2 trên 5 - Ziczac Computer
-1%
19.599.000
CPU AMD Ryzen 9 5950X
-1%
14.399.000
CPU AMD Ryzen 9 5900X
-16%
7.190.000
CPU AMD Ryzen 7 3700X
-8%
3.890.000
CPU AMD Ryzen 7 2700
-13%
3.999.000
AMD Ryzen 5 3400G
-10%
3.499.000
CPU AMD Ryzen 5 3500
-6%
4.990.000
CPU AMD Ryzen 5 3600
-19%
2.219.000
CPU AMD Ryzen 3 3100
error: Nội dung không sao chép được !!