CPU - Trang 2 trên 5 - Ziczac Computer
-1%
19.599.000VNĐ
CPU AMD Ryzen 9 5950X
-1%
14.399.000VNĐ
CPU AMD Ryzen 9 5900X
-16%
7.190.000VNĐ
CPU AMD Ryzen 7 3700X
-8%
3.890.000VNĐ
CPU AMD Ryzen 7 2700
-13%
3.999.000VNĐ
AMD Ryzen 5 3400G
-10%
3.499.000VNĐ
CPU AMD Ryzen 5 3500
-6%
4.990.000VNĐ
CPU AMD Ryzen 5 3600
error: Nội dung không sao chép được !!