Elon Musk
Elon Musk

Bị Twitter “khóa mồm” nhiều lần, Elon Musk ấp ủ lập mạng xã hội riêng

Elon Musk cho rằng Twitter cản trở tự do ngôn luận.

Không có Ý kiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Trang chủSản phẩmLưuTài khoản
Tìm kiếm